Mediació Artística

La Furgoneta Màgica

“La furgoneta màgica”, neix a Barcelona el juny de 2014 fill d’un dels més bonics ludobus d’Italia http://www.ingegneriadelsollazzo.it/ )
Es tracte de jocs de fusta (la gran majoria reutilitzada) que distribuits en una plaça o espai públic poden fer jugar i entusiasmar-se a mes de 100 persones grans o petits.
Aquesta és una manera de recuperar la tradició, la sosciailització..i els espais oberts i públics que ens permet oblidar per unes hores tant els aparells elctrònics i com els jocs digitals.
Us convidem a gaudir dels jocs de sempre, que comporten diversió, acció física, enginy, equilibri i destresa!!!