L’activitat teatral és una eina de gran eficàcia per al desenvolupament personal i per fomentar els valors del treball de grup i la responsabilitat col•lectiva, a través de la resolució de conflictes ( empatia, exposar, escoltar). A més és una activitat molt agraïda i divertida mentre es desplega.
– Destinataris: Alumnes de l’ ESO
-Temporització: Sessions de 1’30h dos dies a la setmana o, 2h un dia a la setmana.

Objectius:

 • 1. Superar les dificultats que representa parlar en públic, augmentar la seguretat personal.
 • 2. Millorar l’autoestima ( corporal, emocional i social)
 • 3. Utilitzar el llenguatge verbal i no verbal per expressar sentiments i emocions.
 • 4. Promoure capacitats creatives, expressives i comunicatives.
 • 5. Alliberar tensions psicosocials.
 • 6. Flexibilitat I adaptació a situacions noves.
 • 7. Ajudar a desenvolupar la construcció de la identitat personal.
 • 8. Valorar i apreciar l’esforç dels companys en les actuacions davant el públic.
 • 9. Adquirir l’hàbit de treballar en equip.
 • 10. Ser responsable amb les tasques negociades, encomanades i acceptades.
 • 11. Adquirir un domini raonable del cos, la veu i el vocabulari bàsic teatral.
 • 12. Llegir de forma expressiva un text teatral.
 • 13. Reconèixer i utilitzar els elements necessaris (maquillatge, vestuari) per dur a terme una representació teatral.
 • 14. Escenificar textos literaris o de creació pròpia.

Metodologia:

Es treballarà a partir del joc teatral com a eina creativa i de una manera vivencial. S’utilitzaran exercicis propis de la creació teatral com: improvisació, jocs de cohesió de grup, jocs de desinhibició, tècniques d’expressió corporal, dramatització, treball del cos i la veu, teatre social, escriptura creativa i dramatúrgia.

Estructura del curs:

 • Treballs d’improvisació treatral per a l’exploració grupal i per aconseguir un grup de treball cohesionat
 • Treballar diferents propostes de les quals es farà l’ elecció amb grup d’una temàtica concreta a desenvolupar. La proposta pot ser tant de creació propia com de l’elecció de textos teatrals ja escrits.
 • Desenvolupament de la proposat amb la finalitat de crear una obra de teatre amb l’objectiu de se representada.