Presentació de cursos:

s’adrecen a les persones que volen formar-se per aplicar els coneixements adquirits al seu àmbit professional: artístic, educatiu, intervenció social, terapèutic… S’orienten a introduir l’alumne/a en el coneixement profund –teòric i pràctic- . Aquestes Formacions estan Reconegudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Estan dotades d’un plantejament pedagògic i un pla d’estudis pragmàtic i coherent, per facilitar que el participant pugui integrar i aplicar la disciplina de manera personal i creativa.

Consten de classes presencials, tutories individualitzades, sessions de reflexió teòrica i realització d’un projecte personal o/i de grup.

Les tres propostes són metodologies innovadores fruit de molts anys de dedicació, reflexió i recerca en els àmbits de la dansa, l’arteràpia i el teatre d’intervenció social. Aquest curs 2013-14 oferim tres formacions:

1. Teatre i educació emocional

2. La dimensió terapeutica del titella i l’objecte

3. Fonaments de l’Arteràpia